DỰ ÁN ĐANG MỞ BÁN

Với phương châm hoạt động rõ ràng, luôn lấy yếu tố con người, uy tín là hoạt động lên hàng đầu của tập thể công ty. Trong suốt quá trình thành lập đến nay CITY HOME đã và đang tạo được niềm tin vững chắc trong giới đầu tư, khách hàng tại Đồng Nai, Hồ Chí Minh…